Hakkında

istanbulgedikuniversitesilogo
dyuk_logo

DYUK HAKKINDA

DYUK’22, disiplinler arası etkileşimi arttırmak, sürdürülebilir geleceğe katkı sunmak, sektörel teknolojik dönüşümleri paylaşmak ve farklı bakış açılarını bir araya getirmek amacıyla 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda kongremizin teması “Sürdürülebilir Gelecek ve Dijital Dönüşüm” olarak belirlenmiştir. İnşaat teknolojilerinden, sağlık yönetimi ve tıbbi görüntüleme tekniklerine; imalat yöntemlerinden robotik sistemlere; bilgi ve iletişim teknolojilerinden biyomedikal sistemlere; malzeme bilimi, enerji, bilgisayar bilimleri, mekatronik gibi birçok alanda güncel yöntemlere; beraberinde iş sağlığı ve güvenliği, iklim değişikliğini de içeren çok disiplinli çalışmalar için ulusal ve uluslararası akademik/sektörel katılımcılara açıktır.

Sözlü ve poster bildiriler hakem değerlendirmesine tabi tutulup, sunuma kabul edilen çalışmaların özet ve tam metinleri ISBN no.lu Özet Kitabında basılacaktır. Tam metinleri gönderilen ve kabul edilen bildiriler ikinci bir hakem değerlendirmesine girerek İstanbul Gedik Üniversitesi Meslek Yüksekokulu EKLEKTİK Dergisinde (ISSN) özel sayı olarak yayınlanacaktır.

DYUK’22 Organizasyon Komitesi

ÖNEMLİ BİLGİLER

  • DYUK’22, doçentlik kriterlerine uygundur.
  • Sözlü ve poster sunumları Türkçe olarak gerçekleştirilecektir.
  • Kongreye katılım ücretsizdir.

AMAÇ VE KAPSAM

Bilimsel araştırma ve çalışmaların sürdürülebilir/uygulanabilir/geliştirilebilir/yenilikçi bakış açılarını destekleyici ve günümüz/gelecek çalışma alanlarına katkı sunabilecek disipliner ve disiplinlerarası ölçekte paylaşılacağı ulusal bir konferanstır.

İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ

T.C İstanbul Gedik Üniversitesi , Kurucumuz Halil Kaya Gedik’in Üniversite-Sanayi İşbirliği ve nitelikli uzman yetiştirme gayesi ile Gedik Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı’na bağlı olarak  06.04.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla «Gedik Meslek Yüksekokulu» olarak beş programla eğitim hayatına başlamış ve 03.03.2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 6114 sayılı Yasa ile «İstanbul Gedik Üniversitesi» adıyla yeniden organize olmuştur. Bünyesinde 1 Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, 6 Fakülte, 2 Meslek Yüksekokulu, 1 Yabancı Diller Yüksekokulu ve 21 Uygulama ve Araştırma merkezi barındıran Üniversitemiz Pendik, Kartal Çamlık, Aydınlı ve Nişantaşı olmak üzere 1 ana kampüs toplamda 5 yerleşkeye sahiptir.