Konular

Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Bilgi Güvenliği  – Siber Güvenlik ve Teknoloji
Yapay Zeka Algoritmaları
Yapay Sinir Ağları
Büyük Veri
Bulut Bilişim
Veri Madenciliği
Derin Öğrenme
Dağıtılmış Zeka
Evrimsel Hesaplama
Uzman Sistemler
Genetik Algoritmalar
İnsan-Bilgisayar Etkileşimi
Nesnelerin İnterneti, Her Şeyin İnterneti

 

Biyomedikal Teknolojiler
Biyomedikal Sinyal İşleme
Biyomediyal Görüntü İşleme
Bilgisayar Destekli Teşhis Sistemleri
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Tıbbi Cihaz Tasarımı ve Uygulaması
Biyomalzemeler
Doku mühendisliği
Biyosensörler
Biyomedikal Robotik
Biyomedikal Optik
Biyomekanik
Biyomekatronik
Biyoistatistik
Nükleer Tıp
Cihaz Güvenliği
Hastane Otomasyonu
Tıbbi Kalibrasyon Ölçümleri
Tıbbi Cihazların Periyodik Bakımları
Rehabilitasyon Mühendisliği
Sağlık Hizmeti Sağlayıcıları için Kalite Yönetimi ve Akreditasyon
Sterilizasyon ve Dezenfeksiyonda Kalite Sorunları
Teşhis ve Tedavi Sistemleri
Tesis Güvenliği ve Yönetimi
Tıp Bilişimi ve İletişimi
Biyomedikalle İlgili Diğer Konular

 

Mekatronik
Robotik Kontrol
Mobil Robotlar ve İHA’lar
Kolaboratif Robotlar
İnsan-Makina Etkileşimi
İnsansı Robotlar
Mekatronikte Aktüatörler ve Sürücüler
MEMS/NEMS/MOEMS Teknolojileri
Sensörler ve Sinyal İşleme
Görüntü Algılama ve Görüntü İşleme
Endüstriyel Otomasyon ve Uygulamaları
Mekatronikte Akıllı Kontrol ve Yapay Zeka Uygulamaları
Mekatronikte Gelişmiş Hareket Kontrolü
Organik ve Kompozit Malzemeler
Mekatronikte akıllı malzeme ve polimer uygulamaları
Mikro-Nano Boyutta Malzemeler
Katmanlı İmalat Teknolojileri
Robotik Kaynak
Otomotiv Kontrolü, Otonom ve Elektrikli Araçlar
Mekatronikte Servo Sistemler ve Görüntü İşleme
Mekatronikte Ağ ve İletişim Sistemleri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Uygulamaları
Bulanık Mantık

 

Makine, Malzeme ve İmalat Teknolojileri, Tasarım
Eklemeli İmalat Teknolojileri
Kompozit Malzemeler
Malzeme ve Muayene Yöntemleri
İmalat Sistemlerinde Modelleme ve Optimizasyon
Talaşlı ve Talaşsız İmalat Yöntemleri
Geleneksel Olmayan İmalat Yöntemleri
İleri İmalat Yöntemleri
Sürdürülebilir İmalat
Biyomedikal Cihaz ve Ekipmanlar
Biyomalzemeler
Kaynak Teknolojileri
Endüstriyel Ürün Tasarımı
Makine ve Kesici Takım Tasarımı

 

Elektrik-Elektronik Mekatronik Sistemler
Eletrik İletimi ve Dağıtımı
Elektrik Güç Dönüşümü,
Elektrikli makineler ve sürücüler
Güç elektroniği ve uygulamaları
Elektrik malzemeleri
Yüksek voltaj teknikleri
Elektronik
Optoelektronik
Biyomedikal elektronik
Dijital sistemler
Devreler ve sistemler
Sinyal ve görüntü işleme
Elektromanyetik, mikrodalga
Antenler ve yayılma
Haberleşme sistemleri
Sensörler ve enstrümantasyon
Kontrol sistemleri
Otomasyon sistemleri
Mekatronik
Robotik
Robotik Cerrahi Teknolojileri
Yapay zeka
İnsansı Robotik
Sağlık Bilimleri
Tıbbi Görüntüleme Sistemleri
Yenilikci Görüntüleme ve Tedavi Sistemleri
Sağlıkta Yapay Zeka Teknolojileri
Akıllı Sağlık Hizmeti

 

Enerji
Güç ve Depolama Teknolojileri
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Nükleer Enerji
Ulaştırmada Enerji Verimliliği
Sanayide Enerji Verimliliği
Konut ve Ticari Binalarda Enerji Verimliliği
Kentsel Dönüşüm
Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı
Deprem Yalıtım Sistemleri
Sismik Tehlike Analizi
Mevcut Yapıların Onarım ve Güçlendirilmesi

 

İnşaat Teknolojileri ve Mimaride Dönüşüm
Yapay Zeka
BIM
Dijital İkizler
Veri Analitiği
Robot Teknolojisi ve Otomasyon
Yeşil Binalar
Sürdürülebilirlik
İklim Değişikliği
İnşaat Malzemelerinde Dönüşüm

 

İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG 4.0
Sektörel Yenilikçi İSG Uygulamaları
Sanal/Artırılmış Gerçeklik
İnsan- Robot Etkileşimleri
Değişen teknolojilerin İSG konularına etkileri
Sürdürülebilirlik ve İSG
Çevre Sağlığı
Atık Yönetimi
İklim Değişikliği ve İSG
Enerji Sistemlerinde İSG
İSG Yazılım ve Teknolojileri
Halk Sağlığı Kontrol ve İzleme Teknolojileri
Acil Durumlar, Erken Uyarı Sistemleri, Afet Yönetimi için Teknolojik Yaklaşımlar

 

Sosyoekonomi ve Endüstri 4.0
Nesnelerin interneti
Bulut bilişim
Siber güvenlik
Simülasyon
Büyük veri ve veri analitiği
Artırılmış gerçeklik
Yatay dikey yazılım entegrasyonu
Katmanlı imalat
İleri robotik

 

Bilim, teknoloji ve toplum
Bilim ve teknoloji politikaları
Teknolojik değişimin toplumsal sonuçları
Kültür ve teknolojik uyum
Geleceğin ekonomik ve siyasal sistemleri
Bilimkurgu edebiyatında geleceğin teknolojileri
Geleceğin ütopyaları ve distopyaları
Bilim ve teknoloji tarihi
Akıllı şehirler
Sosyal sermaye
Toplumsal hareketler
 Z kuşağı çalışmaları
Yenilikçi kültür
Kripto varlıklar
Blokzincir
Networkler

 

İşletmelerde Teknolojik Dönüşüm
Ticaret ve finansta dijitalleşme
Ticaret ve finansta yapay zekâ
İşletmelerde yenilik yönetimi
 İşletmelerde değişim yönetimi
İnsan kaynakları yönetiminde teknoloji
Muhasebe ve denetimde yeni uygulamalar
Yöneylem araştırmaları
Lojistik teknolojileri
Girişimcilik
Startup ve unicorn girişimler
İşyerinde insan ve teknoloji çatışması
Yenilik sürecinde örgütsel engeller
Sigortacılıkta teknolojik değişim ve dijitalleşme
İşletmelerde blokzincir uygulamaları
Sağlık sektörü işletmelerinde yapay zekâ ve büyük veri
 E-ticaret
E-pazarlama
Yönetim bilişim sistemleri

 

Yenilik Ekonomisi
AR-GE ve patent çalışmaları
Sektörel yenilik sistemleri
Bölgesel yenilik sistemleri
Ulusal yenilik sistemleri
Beşerî sermaye
Yaratıcı yıkım
Paylaşım ekonomisi
Fikri mülkiyet hakları
Açık inovasyon
Kurumlar ve yenilik süreci
Sağlık sektöründe Ar-Ge ve yenilik oluşumu

* Konular yukarıdaki maddelerle sınırlı değildir.

dyuk_logo